Gweld y testun: Bach Canolig Mawr
Addysg

Addysg

Mae grantiau ar gael i bob person ifanc, ond fel person ifanc sy’n derbyn gofal mae grantiau ychwanegol y gallech eu derbyn.

Mae gan Golegau a Phrifysgolion Wasanaethau Myfyrwyr sy’n arbenigo yn y maes yma, ac sydd hefyd yn deall rhai o’r heriau ychwanegol rydych chi’n eu hwynebu wrth fynd i’r coleg os ydych chi’n berson ifanc sy’n derbyn gofal.

Gallai fod yn syniad cysylltu â’ch coleg lleol a threfnu i siarad â’r Gwasanaethau Myfyrwyr hyd yn oed os dydych chi ddim yn gwneud mwy nag ystyried yr opsiynau.