Gweld y testun: Bach Canolig Mawr
Pobl ifanc 16-18 oed

Pobl ifanc 16-18 oed

Yn 16 oed, dylai fod gen ti gynllun llwybr, neu dylet ti fod yn paratoi un gyda’th weithiwr cymdeithasol.

Os wyt ti eisiau aros mewn addysg, mae rhaid i dy gynllun llwybr gydnabod dy gynllun addysg personol.

Cefnogaeth gan y cyngor

Mae rhaid i’r awdurdod lleol gefnogi dy addysg, er enghraifft, trwy dy helpu gydag arian, hyd yn oed os wyt ti wedi gadael dy leoliad gofal.

Lwfans Cynnal Addysg (EMA)

Os byddi di’n aros yn yr ysgol ar ôl cyrraedd 16 oed, mae’n bosib byddi di’n gallu cael Lwfans Cynnal Addysg (EMA). Mae hynny’n gallu helpu gyda chost pethau fel teithio, deunydd ysgrifennu a llyfrau. Gallet ti gael hyd at uchafswm o £30 yr wythnos.