Gweld y testun: Bach Canolig Mawr
Aros yn Ddiogel

Aros yn Ddiogel

Dyma rai pethau i’w hystyried er mwyn sicrhau eich bod yn cadw’ch hun yn ddiogel yn eich cartref a phan fyddwch chi allan. Gall llawer ohonynt ymddangos yn amlwg ond mae’n well bod yn ddiogel na sori.

 • Sicrhewch fod eich ffenestri ar gau a bod eich drysau wedi’u cloi os ydych chi’n mynd allan.
 • Gwnewch yn siŵr bod yr holl ganhwyllau neu sigaréts wedi eu rhoi allan yn iawn cyn i chi fynd i’r gwely.
 • Sicrhewch bob amser bod eich popty wedi’i ddiffodd pan nad yw’n cael ei ddefnyddio.
 • Byddai’n syniad da cael archwiliad diogelwch tân yn y cartref am ddim gan y gwasanaeth tân.
 • Mae hyn yn hawdd iawn i’w drefnu trwy ffonio’r rhif rhadffôn hwn 0800 1691234. Mae’r siec am ddim a gallwch gael larymau mwg am ddim, blancedi tân a larymau monocsid carbon.
 • Peidiwch â gwahodd rhywun nad ydych yn ei adnabod yn dda iawn yn ôl i’ch cartref.
 • Cadwch gyfrinach PIN eich cerdyn banc bob amser.
 • Wrth ateb y drws i gwmnïau cyfleustodau (e.e. darlleniad mesurydd nwy) gofynnwch am gael gweld y galwr.
 • Os na allant ddangos nad ydych yn gadael iddynt ddod i mewn.
 • Tynnwch arian allan o’r Pecyn Arian yn ystod y dydd os ydych chi’n bwriadu mynd allan gyda’r nos.
 • Sicrhewch fod gennych ddigon o arian fel y gallwch fynd adref ar ddiwedd y noson.
 • Os ydych chi allan yn y nos, cadwch at y prif ffyrdd ac ardaloedd prysur wedi’u goleuo’n dda.
 • Arhoswch gyda ffrindiau a pheidiwch â cherdded adref ar eich pen eich hun neu gyda rhywun nad ydych chi’n ei wybod.
 • Peidiwch â dangos eich pethau gwerthfawr pan fyddwch allan yn gyhoeddus.