Gweld y testun: Bach Canolig Mawr
Glanhau Cegin

Glanhau Cegin

Ffwrn/Popty

Cownteri

Buddsoddwch mewn hylif glanhau ar gyfer cownteri eich cegin. Chwistrellwch yr hylif ar y cownter a gadael iddo weithio am rai eiliadau. Defnyddiwch bapur cegin i’w sychu i ffwrdd.

Gallech chi hefyd greu eich hylif glanhau eich hun trwy gymysgu hanner finegr gwyn a hanner dŵr mewn potel chwistrellu.

Glanhau Meicrodon

  1. Cymysgwch hanner finegr gwyn a hanner dŵr mewn powlen. Os oes eisiau glanhau ysgafn, mae hanner cwpan yr un yn ddigon. Os oes eisiau glanhau go iawn, defnyddiwch gwpanaid o bob un.
  2. Rhowch ddeintbig neu rywbeth arall bach pren yn y bowlen. Bydd hyn yn cadw’r cymysgedd rhag ffrwtian yn rhy ffyrnig.
  3. Gwresogwch y bowlen am 5-10 munud, yn dibynnu ar pa mor frwnt yw eich microdon. Gadewch y bowlen yn y microdon am ychydig funudau wedi i’r amser ddod i ben.
  4. Tynnwch y bowlen allan. Byddwch yn ofalus – mae’n mynd i fod yn boeth, felly defnyddiwch fenig ffwrn. Defnyddiwch sbwnj/sgwriwr i lanhau’r tu mewn i’r microdon.
  5. Defnyddiwch bapur cegin i sychu.

Gallwch lanhau meicrodon gyda lemwn a dwr!

Llawr Cegin

  1. Defnyddiwch frwsh i sgubo’r llawr, er mwyn casglu’r llwch a’r briwsion.
  2. Defnyddiwch fop a bwced o ddŵr â sebon ynddo i gadw llawr y gegin yn lân dros ben!