Gweld y testun: Bach Canolig Mawr
Gofalu am garped

Gofalu am garped

Defnyddiwch beiriant sugno llwch yn rheolaidd, gwpl o weithiau’r wythnos

Ystyriwch roi ryg ar y rhannau o’ch carped mae pobl yn eu defnyddio’n rheolaidd, er enghraifft, os yw eich carped yn cyrraedd y drws ffrynt.

Glanhau pethau sydd wedi gollwng: Defnyddiwch liain glân neu dywelion papur i amsugno’r gollyngiad, yna arllwyswch bowdwr coginio drosto a’i adael am 15 munud. Pan fydd yr ardal wedi sychu’n llwyr, defnyddiwch beiriant sugno llwch i’w godi.